Umělá lezecká stěna Kraličák

OMLOUVÁME SE, LEZECKÁ STĚNA JE ZATÍM MIMO PROVOZ!

Kontakt a rezervace - tel.: +420 734 836 709 - Ing. Erlina Hanelová

e-mail: info@mujkralicak.cz

Umělá lezecká stěna Kraličák se nachází přímo u Penzionu Kraličák, kde mají návštěvníci možnost vyzkoušet 6 m vysokou, venkovní, umělou lezeckou stěnu. Stěna je vhodná jak pro úplné začátečníky bez zkušeností s lezením, tak pro pokročilé znalce horolezectví. Je vhodná k tréninku skalního lezení. Pokud se jedná o naprostého,,laika“ je k dispozici instruktor, který se o bezpečí návštěvníka při lezení, rád postará.

Boulder

Je součástí naší umělé lezecké stěny, umístěn zezadu stěny. Jedná se o nízkou stěnu, určenou k lezení bez lana. Ke zmírnění pádu z této stěny máme k dispozici speciální žíněnky tzv. ,,bouldermatky“

Vybavení

Veškeré potřebné vybavení k lezení máte na penzionu k dispozici - horolezecká lana, přilby, horolezecké úvazky, pytlíky s magnéziem, lanové brzdy a karabiny.

Ceník lezecké stěny

Jednorázové vstupné na 3 hodiny
- registrovaný člen ČHS nebo horolezeckého oddílu po předložení členského průkazu s vlastním vybavením
70,- Kč/osoba
Jednorázový vstup na 3 hodiny
- v doprovodu odpovědné osoby s vlastním vybavením
100,-Kč/osoba
Vstup se zápůjčkou lezeckého vybavení na 3 hodiny
- registrovaný člen ČHS nebo horolezeckého oddílu po předložení členského průkazu (úvazek, jistící prostředky, lano)
200,-Kč/osoba

Vstup s instruktorem (instruktor + zápůjčka vybavení) pro veřejnost

260,- Kč/hodina

120 Kč /30 minut

Celosezónní permanentka
- registrovaný člen ČHS nebo horolezeckého oddílu po předložení členského průkazu s vlastním vybavením
590,-Kč/osoba/sezóna

Provoz lezecké stěny a boulderu

od 1. května do 31. října dle individuální domluvy minimálně 1 den předem


Červen – víkendový provoz
Červenec/Srpen – každodenní provoz
Září – víkendový provoz

Provozní řád lezecké stěny

1. Všichni návštěvníci zařízení jsou povinni seznámit se s provozním řádem.

2. V případě kontroly je povinností návštěvníka prokázat se povolením ke vstupu (zápis v návštěvní knize).

3. Lezení je povoleno pouze za přítomnosti instruktora nebo odpovědné osoby, která je členem ČHS, případně horolezeckého oddílu, který se může prokázat patřičným průkazem.

4. Odpovědná a proškolená osoba zodpovídá za bezpečnost a dodržování správných lezeckých a jistících postupů.

5. V případě organizovaného výcviku dbejte pokynů odpovědné osoby.

6. Za škody a újmy vzniklé nedodržováním ustanovení provozního řádu a obecných bezpečnostních pravidel zodpovídá osoba porušující tato ustanovení.

7. Odpovědná osoba je povinna před lezením zkontrolovat technický stav lezecké stěny.

8. V případě technického problému stěny (uvolněný chyt nebo jistící bod či jiné problémy omezující bezpečnost a funkčnost stěny) je každý povinen na tuto okolnost upozornit všechny momentálně přítomné. Do odstranění závady je s okamžitou platností zakázána jakákoli činnost v narušené cestě nebo části stěny.

9. Jakékoli technické úpravy stěny, chytů a jistících bodů nebo přestavování cest je oprávněn provádět pouze správce stěny nebo osoba jím pověřená.

10. Pokud si to technický stav nebo jiné potřeby technických úprav vyžádají, jsou správce stěny nebo pověřená osoba oprávněni vyhlásit zákaz činností na celé stěně nebo její části.

11. Za deště, bouřky, sněžení, mrazu, při silném větru, špatné viditelnosti, či v případě, že lezecký povrch je mokrý, je lezení zakázáno.

12. Na jedné výstupové cestě může být pouze jeden lezec.

13. Osoby, které nelezou ani nejistí, se nesmí zdržovat v

bezprostředním prostoru pod stěnou.

14. Lezení bez jištění a bouldrování je povoleno do 2 metrů nad zemí.

15. Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek, je vstup zakázán.

16. Poškozování a ničení zařízení je zakázáno pod pokutou 10 000,- Kč.

17. Všichni návštěvníci lezecké stěny lezou na vlastní nebezpečí - tímto ustanovením se neomezuje povinnost dodržovat provozní řád.

18. Dbejte zvýšené opatrnosti v případě prvolezce, chyty mohou být povoleny.

19. Provozovatel lezecké stěny zodpovídá pouze za technický stav lezecké stěny.

20. Při lezení na umělé lezecké stěně je dovoleno používat pouze pomůcky atestované dle norem UIAA nebo CE.

21. Lezení je povoleno pouze s horním jištěním.

22. Uživatelé stěny při použití vlastních jistících pomůcek a techniky jsou odpovědni za jejich kvalitu a způsob užití.

23. Z důvodu bezpečného jištění je maximální povolená hmotnost lezce 85 kg.

Tento provozní řád platí od 1. 6. 2016.

Relax Point Hynčice